Zgłoszenie do konkursu

Wybierz z listy jedną pozycję.
Wpisz nazwę inicjatywy.
Wpisz podmiot realizujący inicjatywę.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Dane mogą być przekazane przez zgłaszającego za zgodą osoby, której dotyczą. Dane będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Poznania (Administratora Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) w celu przeprowadzenia konkursu „Inicjatory”. Ich podanie jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe zgłoszenie kandydata do konkursu „Inicjatory”.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Nieprawidłowe dane
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Pole wymagane.
Pozycja wymaga zaznaczenia.
INFORMACJE DODATKOWE: Formularze konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w Biurze Podawczym. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.poznan.pl – zawsze z dopiskiem „Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa” do 23 kwietnia 2017r. Więcej informacji o konkursie na poznan.pl/organizacje i facebook.com/Pozarzadowy.Poznan. Wersja elektroniczna do pobrania na www.poznan.pl/organizacje.
Nieprawidłowe dane