Jako Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi realizujemy wiele działań skierowanych do Poznańskich aktywistów, aby się z nimi zapoznać zapraszamy na stronę www.poznan.pl/organizacje