Udzielanie korepetycji dzieciom z poznańskich rodzin

Stowarzyszenie Lepszy Świat
Dołącz teraz
Pozostało 19 dni

Adres:

Bukowska 27/29
60-501 Poznań
Łazarz

Zadania

Wolontariusz może udzielać korepetycji dzieciom lub spędzać czas wolny z osobą starszą.

Ile czasu?

Minimum 1 godzina tygodniowo. Jest to wolontariat długoterminowy, przy czym minimalny czas współpracy to 3 miesiące.
Udzielanie korepetycji dzieciom z poznańskich rodzin

Opis projektu

Istotą projektu "Wolontariat z MOPR w Poznańskich Rodzinach" jest udzielanie, przez zrekrutowanych wolontariuszy bezpłatnych korepetycji i/lub animowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubóstwem. Działania realizujemy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu (oraz pieczą zastępczą), jak również z 2 poznańskimi szkołami partnerskimi. Sam wolontariat odbywa się na indywidualnych spotkaniach z podopiecznym, w jego miejscu zamieszkania lub w szkole. Pomagamy dzieciom z całego Poznania- dzięki temu wolontariusz może udzielać pomocy w dogodnej dla niego lokalizacji. Projekt trwa do końca grudnia 2018 roku.

Dodatkowe wymagania

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi

Oferujemy

- porozumienie wolontariackie
- zaświadczenie o odbytym wolontariacie
- 5 warsztatów z metodyki naczucia
- spotkania integracyjne
- spotkania konsultacyjne

Możesz być także zainteresowany:

Pomagam osobą z niepełnosprawnościami

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół od początku swej działalności tworzyło placówki rehabilitacyjno terapeutyczne. Biorąc pod uwagę, że wielu naszych podopiecznych (dzieci i młodzież) uczęszcza do szkół, wysiłki swe skierowaliśmy na tworzenie placówek oferujących rehabilitację osobom dorosłym, które już zakończyły edukację szkolną. Uczestnikami placówek są mieszkańcy Poznania oraz powiatu poznańskiego.