Pomagam osobą z niepełnosprawnościami

Koniczynka. Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół
Dołącz teraz
Pozostało 153 dni

Adres:

Swoboda 22
60-391 Poznań
Łazarz

Zadania

- pomoc terapeutą zajęciowym i fizjoterapeutą przy opiece ludzi z niepełnosprawnościami
- animacja czasu wolnego

Ile czasu?

od 1 do 3 dni w tygodniu
Pomagam osobą z niepełnosprawnościami

Opis projektu

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół od początku swej działalności tworzyło placówki rehabilitacyjno terapeutyczne. Biorąc pod uwagę, że wielu naszych podopiecznych (dzieci i młodzież) uczęszcza do szkół, wysiłki swe skierowaliśmy na tworzenie placówek oferujących rehabilitację osobom dorosłym, które już zakończyły edukację szkolną.

Uczestnikami placówek są mieszkańcy Poznania oraz powiatu poznańskiego.

Dodatkowe wymagania

brak

Oferujemy

Umowę o wolontariat, nowe doświadczenia i umiejętności

Możesz być także zainteresowany:

Udzielanie korepetycji dzieciom z poznańskich rodzin

Istotą projektu "Wolontariat z MOPR w Poznańskich Rodzinach" jest udzielanie, przez zrekrutowanych wolontariuszy bezpłatnych korepetycji i/lub animowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Działania realizujemy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu (oraz pieczą zastępczą), jak również z 2 poznańskimi szkołami partnerskimi. Sam wolontariat odbywa się na indywidualnych spotkaniach z podopiecznym, w jego miejscu zamieszkania lub w szkole. Pomagamy dzieciom z całego Poznania- dzięki temu wolontariusz może udzielać pomocy w dogodnej dla niego lokalizacji. Projekt trwa do końca grudnia 2018 roku.