O co nam chodzi

Wychodzimy z założenia, że pozytywne nastawienie może czynić cuda, czego niejednokorotnie byliśmy świadkami. Dlatego chcemy wspierać każdą, nawet najmniejszą iskrę chęci do działania i wspierania innych w ramach czynienia dobra! 

Celami naszego projektu są:
  1. zwiększenie świadomości i aktywności społecznej oraz popularyzacja wolontariatu na terenie Poznania,
  2. budowa systemu wspierającego organizatorów wolontariatu,
  3. budowa infrastruktury ułatwiającej pośredniczenie pomiędzy organizatorami wolontariatu a wolontariuszami,
  4. rozwój współpracy międzysektorowej, 
  5. synchronizacja i rozwój działań podejmowanych przez Urząd Miasta Poznania, instytucje miejskie, organizacje pozarządowe oraz podmioty sektora biznesowego na rzecz wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.
Cel realizujemy, podejmując różnorodne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Integrujemy działania różnych podmiotów, ukierunkowane na rozwój wolontariatu. Tworzymy narzędzia wspierające pracę wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, organizujemy systemowe wsparcie dla organizatorów i wolontariuszy w różnych obszarach - np. wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu szkolnego. Promujemy idee wolontariatu wśród mieszkańców miasta. Chcemy szkolić i inspirować wolontariuszy i organizatorów. Staramy się zbierać, udostępniać i przekazywać wiedzę dotyczącą wolontariatu. Analizujemy, w jakich obszarach życia społecznego i działania miasta możliwy jest rozwój działań wolontariackich.

 

Kim jesteśmy

Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest jednostką koordynującą współpracę Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Znajduje się w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Na codzień zajmujęmy się m.in.:

 • koordynowaniem działań Urzędu Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowanie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
 • obsługę elektronicznej platformy Witkac.pl,
 • aktualizacją i uproszczeniem wewnętrznych procedur regulujących tryb i zasady przyznawania dotacji na zadania zlecane organizacjom pozarządowym,
 • organizowaniem szkoleń z zakresu udzielania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Miasta Poznania
 • prowadzimy rejestr dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym zarówno w trybie otwartych konkursów ofert, jak i w trybie pozakonkursowym,
 • koordynujemy  konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez udostępnianie organizacjom do zaopiniowania w formie elektronicznej projektów aktów prawa miejscowego,
 • opracowujemy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi,
 • obsługujemy i koordynujemy działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • promujemy środowiska poznańskich organizacji pozarządowych, idei wolontariatu oraz aktywności społecznej,
 • nadzorujemy działalność Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Kontakt z Zespołem

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, piętro 3

Izabela Leśniak
Kierownik Oddziału
pokój: 306

tel. 61 878 57 96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Cieślak
Stanowisko ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój: 305

tel. 61 878 42 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Lewicka
Stanowisko ds. analizy efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi

pokój: 305

tel. 61 878 58 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.