Formularz zgłoszeniowy

Wybierz pozycję.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
(opis powinien zawierać następujące informacje: liczbę osób, na rzecz których kandydat pracuje, czas pracy poświęcany na wolontariat, rodzaj wykonywanej pracy, nowatorskie działania podejmowane przez kandydata)
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Uzupełnij dane.
Pole wymagane.
Pozycja wymaga zaznaczenia.
INFORMACJE DODATKOWE: Kupony konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w Biurze Podawczym. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.poznan.pl – zawsze z dopiskiem „Poznański Wolontariusz Roku” do 20 listopada 2016. Więcej informacji o konkursie na poznan.pl/organizacje i facebook.com/Pozarzadowy.Poznan Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniu wykorzystane będą tylko w ramach konkursu. Wersja elektroniczna do pobrania na www.poznan.pl/organizacje.
Nieprawidłowe dane